0-1-1

Vaccinering!

Vaccinering
Nu har jag fått min 1:a spruta och nästa i maj månad. Sedan kanske det går  att återgå till normal verksamhet.

Två streck och en ring
Jag har nu ändrat min slogan till ”två streck och en ring”, där ringen representerar att någonting är på ”rull” och svar inväntas. En ring är ju faktiskt också bara ett streck. Det vågräta, minus (att göra) blir med det lodräta strecket till ett plus (fixat, klart).

Jag har under mina aktiva 55 år aldrig sett något som kan matcha enkelheten och styrkan i denna metod.

Upphovsmannen Rolf Näslund kan verkligen sträcka på sig i sin himmel.

Lean management
Begreppet lean (”att upptäcka & minimera slöseri”) kan helt och hållet relateras till mina 3 egna enkla verktyg som jag vurmat för sedan 1985, nämligen:

  • hantering av datorn med * kortkommandeon
  • hantering av sig själv med Managementpärmen Akuten
  • samt projektstyrning via Fyrklövern.

Baserat på ”lean”-begreppet har det blivit betydligt lättare att sälja in Akuten som på ett enkelt men kraftfullt sätt underlättar kommunikation i det egna arbetet och som tryggt även ökar ens kapacitet och minskar stress. Man får överblick och flexibilitet i det som vardagen erbjuder. Den är hittills oöverträffad i sin enkelhet och styrka. Kommunikation på hög nivå, men på absolut enklaste sätt !!

Till dags datu: 1.137 st utgivna.

 ”Med Fyrklövern kan man smidigt och tryggt
hålla samman och leda projekt,
alldeles oavsett bransch.”

Kommunikation
Enligt en utredning 2006 i byggbranschen påstås att ”brist på kommu-nikation” förorsakar en onödig kostnad på hela 23 miljarder per år. Enligt ny uppgift från Boverket kan det nu handla om så mycket som ofattbara 50 miljarder. Se utdrag ur artikel nedan.

Vad är då kommunikation ? Jag tycker själv  varje ord, varje mening, varje epost, varje samtal, varje möte, varje leverans, varje tanke ! Vad är egentligen inte kommunikation ?  Jag kommer inte på någonting.

Jobb och litet annat
Jag har sedan början på 2016 uppdrag som tillförordnad entreprenad-ingenjör åt ett lokalt byggbolag och det känns som en fläkt av 60-talet och mina arbetsuppgifter på Byggnadsfirman Anders Diös AB. Dock med nya verktyg jämfört med papper, penna, linjal och suddmall på den tiden.

Uppföljning av nytillkomna eller uppgradering av befintliga Akut-användare pågår fortlöpande och det känns väldigt positivt med fortsatt intresse för denna analoga produkt.

Akuten har numera ett smeknamn, dvs a-pad (analog padda) eller uttalat ej pad ( ej padda).

Pavlovs hund och begreppet ”betingad reaktion” genom att notera ”minus” och sedan till ”plus” känns än mer angeläget som kruxet i användning av Akuten. Alla som har ett ”livspussel” att klara av skulle vara mycket betjänta av ”tre streck”

Akuten utgör personlig kvalitetssäkring i 4 steg:
1. Vid notering av prestationen med minustecknet
2. Efter utförd check med plustecken
3. Vid kontroll av dagbladet på kvällen (eller på morgonen därpå)
4. Vid registrering av prestationen vid ”veckobokslut”

Ingenting, absolut ingenting, får chansen att hamna mellan stolarna och denna kontroll och överblick skapar en avkopplande trygghetskänsla som gör att energin rinner till i stället för att dräneras.  Eftersom allt arbete sker under hand så blir resultatet effektiv kontroll., d v s ”fastställa allt i sin ordning”

Prostatacancerföreningen i Uppsala län
Jag är numera nyvald ordförande i föreningen som har 500 medlemmar i länet och det känns som ett mycket spännande och behjärtansvärt uppdrag. Sjukdomen, som varje år skördar 2 300 mäns liv, är ju ingenting som vi karlar gärna öppet vill tala om jämfört hur kvinnorna sedan länge hanterar bröstcancer.  Vi kan förhoppningsvis börja sikta på 2021.

SBR Byggingenjörerna i Uppsala
Avdelningen har f n 170-talet medlemmar och tillsammans med Joel Ringh som klubbmästare arrangerar jag fortlöpande studiebesök, informations-träffar och/eller kurser. Vi får se ifall våra aktiviteter för våren kan genomföras med anledning av coronan. 

Körsång i SPF Rudbeckii Sångare i Västerås vilar förstås också p g a coronan, men vi hoppas på att kunna komma igång och i alla fall genomföra vårsånger. 

Körsång är ju också en härlig variant av kommunikation. Dessutom skapar den lugn & ro-hormonet oxytocin som gör oss mer motståndskraftiga mot stress och skapar en känsla av välbefinnande. 

På Youtube kan du se flera klipp från dokumentären  ”Alive inside” som handlar om vad musiken har för betydelse för minnet och demenssjukdom. Helt magiskt !!!!

Pardans på eftermiddagar är en annan alldeles särskilt njutbar form av kommunikation. Det är trevligt, spännande, hälsosamt och mycket givande. Om man önskar kan man dansa alla dagar i veckan på olika ställen, alltså på eftermiddagar med mogna alerta pensionärsdamer i Stockholm, Västerås, Uppsala, Köping, Örebro, Avesta eller Eskilstuna.

Enligt ett program om hälsa med Michael  Mosley blir man även ”smartare”.

Gå gärna in på Youtube och se på min foxtrotvariant  ”Flowfox 9” som baseras på schottis och det kan tydligt ses på  en annan video ”Upplandsschottis 2010”. Så snyggt, så mjukt och så fint. Suveränt !!

Videoinspelningar
Jag har precis påbörjat inspelning av korta videos via mobiltelefonen och kommer framgent att på Youtube lägga upp instruktioner om Akuten, kortkommandon, dokumenthantering m m som jag utvecklat över tiden sedan jag började använda datorn i DOS 1985. Det har hänt en del sedan Bill Gates trodde att 540 KB skulle räcka och en PC om ”hela” 20 MB kostade 75 000:–.

Hälsningar
Dick Söderholm

Kontakt: 070-578 65 10; dick@aspidistra.se