0-6

Vi genomför praktiskt tillämpade kurser i egna lokaler eller hos kund.

Akut-kurs som 1-manskurs och halvdag på Gesällgatan 15, antingen från 8.00 för att avslutas med en god lunch och Filé Oscar, eller start med lunch och avslut kl 16.00.

Tidbokning enligt överenskommelse. Kan även genomföras hos kund.

All kursverksamhet debiteras med minst halvt arvode och resterande först efter konstaterad
Nöjd-kund.

Fullt arvode:
Per timme 900:–
Halvdag 4.500:– Har varit detsamma sedan 1987.

Idé och akutpärm i blå plast 500:– Debiteras endast efter besked om verklig användning. Annars i retur.
Kostnaden har också varit densamma sedan 1987 då upphovsmannen Rolf Näslund i Umeå erhöll de första 20 arvodena och därefer bad oss sluta.
Rolf var ett geni !

Exklusivt läder, tillägg 1.500:– Kan fås med egen logotype mot tillägg.

Alla priser exkl moms.