0-3

Det synnerligen enkla verktyget och metoden  ”två streck & en ring”  utgör hela andemeningen med Akuten och kan mycket väl betraktas som ett personligt kvalitetssystem:

  • Vågrätt streck   —    Minus       Att göra
  •        Lodrätt streck   +     Plus          Utfört / gjort
  •        Inringat minus                          Pågår men ej klart

Hantering av dessa ”två streck” uppfyller 6 st nyckelord och intentioner i ISO 9000, nämligen…

  • Dokumentera
  • Verifiera
  • Korrigera
  • Spårbarhet
  • Styrande dokument                  Checklista i förhand
  • Redovisande dokument           Dagbok i efterhand

Akuten medför ökad kapacitet och lönsamhet samt minskar stress. Man får gärna känslan av ”Äntligen fredag, …snart måndag”

Akuten passar alla som har många bollar i luften och är helt generell oavsett bransch.

Akuten kan anpassas och utformas helt efter eget behov, tycke och smak.

Akut-användning är i stort sett ”gratis”, men effekten mycket kraftfull och beror enbart på attityd och inställning till att vilja prova något nytt. Man blir gärna beroende, men på ett behagligt sätt.

Det uppfattas inte sällan som ”alltför enkel”.

Nyckelordet är både / och, dvs gammalt och nytt, alltså ingen som helst konflikt utan enbart ett starkt komplement till övriga moderna & digitala verktyg.

Nytt smeknamn  är a-pad eller ej pad, dvs icke padda.

Hos Roslagens Styrinstallation i Norrtälje ingår Akuten i deras certifierade kvalitetssystem, detta på uppmaning av Norske Veritas vid deras årsrevition.

Vilket innebär att Akuten är indirekt certifierad och det känns ju bara helt fantastiskt.

Akuten är ett exempel på Columbi ägg, d v s ”….intressant lösning på ett till synes omöjligt problem, men i efterhand självklar